Familia Iwama 1938 - da direita para esquerda - Naohide Kawazoe, Toshio Iwama, Tuya Iwama, Toshiyuki Iwama, Noriyuki Iwama, Kawazoe