Família Edison Norio Iwama 1989 - da direita para esquerda - Dalton Tieo Iwama (irmão), Edison Norio Iwama com Marco Alexandre Noriyoshi Iwama (filho), Tieko Iwama (mãe), Noriyuki Iwama (pai), Harunori Kaya (embaixador do japão, Wataru Iwama (primo do Japão - Tokio)