Katsuhiko no colo ca mãe Shizuko e Makoto no colo do pai Kumaiti.