Família Takeuchi. No centro Takeuchi Kiichiro-San.