Taichiro e Nobuka Mizuka na pacata Artur Nogueira (SP)