Tomio Katsuragawa, Issao Minami, Kokei Uehara, Eduardo Goo Nakashima no Bunkyo de São Paulo