Prof Ikunori Sumida, Prof Yoshikazu Morita (presidente da University of Kyoto), Issao Minami