Suzu Shiraiwa tricotando no sítio.
Foto: Hélio Fujita.