CAMPEONATO DE KENDÔ
EM PÉ DA DIREITA PARA ESQUERDA

1º KOYAMA HIROSHI
2º SUZUKI YASUTAKA - (MEU PAI)
4º SUZUKI TSUNEYOSHI - (PRIMO DO MEU PAI)
8º SUZUKI HIROSHI - (PRIMO DO MEU PAI)

SENTADOS DA ESQUERDA PARA DIREITA

2 - MURATA TESUYA
3 - YOSHIDA
4 - KOJIKA ( PROFESSOR 3º DAN )
5 - USHINO HAMA
6 - SUZUKI YOSHIO (MEU TIO IRMÃO DO MEU PAI)
7 - KOYAMA KIYOSHI
8 - TATSUKAWA TAKESHI (MEU TIO, IRMÃO DA MINHA MÃE)