CAMPEONATO DE BASEBALL 1.955 PIRAPOZINHO FUSÃO DE DOIS TIMES.

EM PÉ DA ESQUERDA PARA DIREITA
1 - YOHEN EISUKE
2 - SUZUKI TSUNEYOSHI
3 -
4 - NAKAZONE ASAHARU
5 -
6 - NAKAZONE
7 - YOHEN AKIO

SENTADOS DA ESQUERDA PARA DIREITA
1 - YOHEN
2 - SUZUKI HIROSHI
3 - MAJIKINA SEIEI
4 -
5 - GUSHIKEN
6 - YAMADA