CASAMENTO DOS MEUS PAIS (YASUTAKA SUZUKI E KANEKO SUZUKI)