Eu, Ichiro Mizuki e Hironobu Kageyama no kanpai logo depois do show do Jam Project.