1955 - São Paulo - Pinheiros - Ingresso no Kinro-bu Gyossei Gakuen