Arquivo pessoal/Ivanete Suzuki


Casamento de Yasutaka Suzuki e Kaneko Suzuki, pais de Ivanete Suzuki.