Arquivo pessoal/Katsuyuki Nakai


Festa de casamento de Katsuyuki Vittor Nakai e Giselle.